KŮREČKA, Jan. Magnetické kapaliny používané ve fluidním inženýrství [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31714. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Simona Fialová.
Uložit do Citace PRO