JANÍK, Daniel. Zdroje světla [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31766. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Marie Havlíková.
Uložit do Citace PRO