URBÁNEK, Tomáš. Aplikace řídicího systému Simatic pro řízení balícího stroje [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31891. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Knobloch.
Uložit do Citace PRO