JÁNOŠÍKOVÁ, Gabriela. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31922. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO