SVOBODA, Jakub. Podnikatelský plán pro založení malého podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petra Koudelková.
Uložit do Citace PRO