MALÝ, Ondřej. Aplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Dvořáček.
Uložit do Citace PRO