BĚHOUNEK, Martin. Výroba mřížky umyvadlové výpusti [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31959. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.
Uložit do Citace PRO