PECH, Jan. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31985. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.
Uložit do Citace PRO