ZŮBKOVÁ, Markéta. Podnikatelský plán pro založení restaurace a kavárny [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32048. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO