MUCHA, Jan. Diagnostika vlastností elektroizolačních zalévacích hmot [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32090. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO