PAVLÁČEK, Jan. Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32111. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Rostislav Huzlík.
Uložit do Citace PRO