HALM, Petr. Studie skladovacího zařízení pro manipulaci s materiálem [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32129. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Hloska.
Uložit do Citace PRO