VACULKA, Miroslav. Deformačně napěťová analýza rámu lisu na víno [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Kamil Novák.
Uložit do Citace PRO