VALÍK, Michal. Měření délkové a objemové tuhosti ocelových vlnovců [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32156. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Mazůrek.
Uložit do Citace PRO