SVOBODA, Tomáš. Konstrukční návrh mobilního štěpkovače [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32213. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Brandejs.
Uložit do Citace PRO