ZLÁMAL, Tomáš. Komunikační mix cestovní agentury [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32215. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO