STROMMER, Bohumír. Posouzení rámu kočky mostového magnetového jeřábu 15t 27,5m [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO