SMOKOŇ, Pavol. Návrh opatření pro plnění emisních limitů u kotle bloku 210 MW [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32228. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO