ZUNKA, Ondřej. Prezentace společnosti za využití animované infografiky [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32298. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO