NOVÁK, Milan. Automatický obchodní systém na trzích CFD [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32305. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO