ONDO, Ondrej. Návrh a optimalizace automatického obchodního systému [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO