VOMELA, Miroslav. Elektronický kompas [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3237. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO