HANÁKOVÁ, Lucie. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Matezex, s.r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO