MACIK, Martin. Implementace ERP systému Money S5 podle metodiky projektového managementu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32390. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO