SEDLÁČEK, Radek. Tvorba výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Návrat.
Uložit do Citace PRO