JANDÁČEK, Jaroslav. Sloupový jeřáb pro manipulaci s loděmi [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32428. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO