VLACHOVIČ, Tomáš. Dvounosníkový skříňový mostový jeřáb [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32475. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO