ŽEMLOVÁ, Markéta. Svařování žárupevných ocelí metodou APT [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32481. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.
Uložit do Citace PRO