TREFULKA, Mojmír. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3259. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO