HRNKO, Lukáš. Návrh koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32607. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Synek.
Uložit do Citace PRO