TICHÝ, Jiří. Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.
Uložit do Citace PRO