GERGEĽ, Erik. Deformačně-napěťová analýza sklápěcího mechanismu předního sedadla [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32645. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Skalka.
Uložit do Citace PRO