NOVÁKOVÁ, Hana. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32653. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Romana Horňáková.
Uložit do Citace PRO