CUPALOVÁ, Žaneta. Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují [online]. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2014 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Eva Uhlová.
Uložit do Citace PRO