CUPALOVÁ, Žaneta. Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Eva Uhlová.
Uložit do Citace PRO