VALENTA, Tomáš. Napjatostní a pevnostní analýza ramene kliky nekruhového průřezu u jízdního kola [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32731. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.
Uložit do Citace PRO