DAUMER, Tomáš. Analýza dokončovacích způsobů obrábění [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO