JURÁK, Petr. Signálová analýza mluvených souhlásek [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32776. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Sigmund.
Uložit do Citace PRO