BÍLOVÁ, Michaela. Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2014 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32886. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO