KINTR, Jindřich. Nedestruktivní metody detekce biologické aktivity dřevoškůdců [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33057. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Pavel Fiala.
Uložit do Citace PRO