HORÁK, Lukáš. Zvyšující DC/DC měnič řízený mikrokontrolérem [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33058. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Šebesta.
Uložit do Citace PRO