SEDLÁŘ, Martin. Dětské terénní vozidlo na elektrický pohon [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33116. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.
Uložit do Citace PRO