URÍČKOVÁ, Petra. Studie dopravní logistiky společnosti Považská cementáreň, a. s [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33126. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO