NOVOTNÝ, Jan. Modely stochastického programování a jejich aplikace [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3315. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Popela.
Uložit do Citace PRO