SÝKORA, Ondřej. Databázová podpora analýzy rizik při konstrukci strojů [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2008 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3316. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Bradáč.
Uložit do Citace PRO