SÝKORA, Ondřej. Databázová podpora analýzy rizik při konstrukci strojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3316. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Bradáč.
Uložit do Citace PRO