BLAHYNKA, Roman. Design nákladního automobilu s elektrickým pohonem [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33238. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Sládek.
Uložit do Citace PRO