VRÁNOVÁ, Markéta. Uživatelské rozhraní pro systém Android pro ovládání plicního simulátoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO