ŘIHÁK, Radek. Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Al [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33302. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.
Uložit do Citace PRO