ČERNOTA, Jiří. Koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33325. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Petr Augustin.
Uložit do Citace PRO