KONEČNÝ, Lukáš. Plnicí potrubí s proměnným průřezem pro 16V motor [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2014 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO