KALASOVÁ, Dominika. Možnosti determinace povrchu objektů v tomografických datech [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Zikmund.
Uložit do Citace PRO